Hoe het begon

Hoe het begon.

In de zomer van het jaar 2000 werd in het centrum van Drachten een shantyfestival gehouden. Helaas ontbrak daarbij een Drachtster koor, om de doodeenvoudige reden dat de hoofdplaats van Smallingerland een dergelijke zanggroep ontbeerde. Voor de heren Tjeerd Hut en Jelle Pruiksma vormde dat gegeven in het najaar van 2000 aanleiding om tot actie over te gaan. Via een artikel in de Drachtster Courant werden liefhebbers van het genre bijeengeroepen, wat resulteerde in de oprichting van een koor dat meteen al zo’n 30 leden telde. Niet veel later telde de ledenlijst al veertig namen. Er werd zelfs een wachtlijst aangelegd, die na de zomer van 2005 kon worden opgeheven. Het koor telt nu zo’n 35 leden, waaronder een viertal muzikanten en een geluidstechnicus.

 

Het kostte destijds enige moeite om een geschikte naam voor het koor te vinden. Allerlei wilde ideeën werden geopperd, maar tenslotte kon iedereen zich vinden in de naam “De Peijesjongers” , naar de legendarische Peije Rasp, de laatste speelman van de Friese Wouden. Voor hem werd in het centrum van Drachten zelfs een standbeeld opgericht. (voor de niet-Friezen: “sjongers” is Fries voor “zangers”)

 

 

10 jaar Peijesjongers.

Eind 2000 gingen de Peijesjongers van start met 40 mannen en 2 trekzakspelers. Al snel bleek dit niet te voldoen. Toen bleek dat een van de koorleden, Gerrit Inia, accordeon speelde. Gerrit heeft toen de kar enige tijd alleen getrokken. Spoedig kwam er aanvulling in de persoon van Nico Verschoor. Weer enige tijd later werd de muziekgroep versterkt door Ytske Thepass. Behalve accordeon speelde zij ook fluit.

 

 

 

Het aantal aanvragen voor optredens begon langzamerhand te groeien en jaarlijks gingen we toch met elkaar zo’n 25 keer op stap voor een concert of festival. Deze optredens vonden plaats in de regio of ver daarbuiten: o.a. Hengelo, Zeist, Leimuiden, Stadskanaal, Meppel, Amsterdam, Raalte, Ulrum, Dronten en Augustfehn (D). In Dronten wonnen wij met ons koor de overall publieksprijs op de zondag. Een volslagen verrassing!!!

 

Een absoluut hoogtepunt in al deze jaren is het optreden geweest in het kader van het Michiel de Ruyter-jaar in september 2007. Eerst een optreden op zaterdagavond in De Lawei te Drachten, samen met het grootkoor Friesland en de volgende dag, met het grootkoor Holland een optreden in het Concertgebouw te Amsterdam. De koren stonden onder leiding van Nan van Groeningen en Etty van der Mei.

Het was een geweldige happening die nog lang in ons geheugen is blijven hangen.

 

In die jaren zijn we enkele malen van kleding veranderd. Ook ontstond er een traditie dat er elk jaar een donateursavond werd gehouden. We werden, en worden nog steeds, gesteund door een aantal donateurs en wij willen hen op deze wijze danken voor hun ondersteuning.

 

Al weer enige jaren is de Brede School De Wiken onze thuisbasis en daar hebben we onze repetitie-avonden en de jaarlijkse donateursavond.

 

In de afgelopen jaren hebben we 2 CD’s uitgebracht. Van de eerste, getiteld “Boppe ús de blauwe loften” zijn nog maar enkele exemplaren voorradig. De tweede CD is getiteld: 10 jier “Peijesjongers”, hiervan zijn er nog wat meer verkrijgbaar.

 

Ons 10 jarig bestaan vierden wij op zaterdag 27 november 2010 in de Brede School De Wiken met een “Sjongspul” (revue), getiteld “Peije Rasp”, geschreven door Feije Westra, één van onze koorleden. Het Sjongspul werd uitgevoerd door de koorleden in de Friese taal. Wij hebben ons de afgelopen jaren met veel enthousiasme bezig gehouden met onze hobby, het zingen en dat proberen over te brengen op ons publiek. Wij kijken ook met plezier terug op die 10 jaar.